Program Klub oraz GRANT: trwa nabór wniosków

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Ruszyły dwa otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Śląskiego już po raz piąty ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej pn. „Program Klub”.

Na przestrzeni ostatnich czterech lat Województwo Śląskie wsparło kluby w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, przeznaczając na realizację Programu Klub kwotę 6 300 000 zł (podpisano 437 umów). Dzięki temu wsparciu kluby sportowe mogły opłacić wynagrodzenia trenerów, zakupić niezbędny sprzęt, a także zorganizować obozy sportowe dla swoich podopiecznych.

"Śląskie wspiera sportowców, stwarza warunki do krzewienia kultury fizycznej czego przykładem może być choćby stworzenie zaplecza dla znakomitych reprezentantów Królowej Sportu i nadanie tytułu Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego dla Stadionu Śląskiego. Sukcesy jednak nie przychodzą od razu, a na pewno nie można ich osiągać bez konsekwentnej pracy. Za tym muszą iść konkretne działania, w tym finansowanie, bo kluby i organizacje sportowe, zwłaszcza te mniejsze, nie są w stanie brać na siebie kosztów utrzymania. Stąd inicjatywa Województwa Śląskiego realizującego dwa flagowe programy – Klub i Grant.  Środki te zostaną przeznaczone na szkolenie młodzieży, zakup sprzętu, organizację obozów sportowych. Jestem przekonany, że w jakiejś mierze także dzięki temu wsparciu usłyszymy dużo dobrego o wychowankach klubów i stowarzyszeń sportowych. Trzymamy kciuki za ich przyszłe sukcesy" - podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie Programem Klub w środowiskach sportowych w 2024 r. Zarząd Województwa Śląskiego po raz kolejny przeznaczył na jego realizację kwotę 2 500 000 zł.

W ramach programu mogą zostać dofinansowane dwa rodzaje działań:

  • prowadzenie treningów (zajęć) sportowych przez trenerów lub instruktorów
  • przeprowadzenie wyjazdowego obozu sportowego (minimum 5 noclegów)

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego. Klub jednosekcyjny będzie mógł otrzymać 15 000 zł, a wielosekcyjny 20 000 zł. Dofinansowanie zadania musza być realizowane w terminie od 1 maja do 17 grudnia 2024 r.

Składanie ofert odbywa się w dwóch formach: w formie elektronicznej – w generatorze wniosków Witkac (www.witkac.pl) i papierowej – obie obowiązkowe. Wypełnione oferty (zarówno w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2024 roku do godziny 15.30.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił również otwarty konkurs na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 207 000 zł. Termin składania wniosków (w formie elektronicznej oraz papierowej) do 05.02.2024 roku do godziny 15:30.  

Aby wesprzeć środowiska sportowe w procesie składania ofert zaplanowano organizację konferencji szkoleniowej dotyczącej Programu Klub. Szkolenie odbędzie się 2 lutego 2024 roku i zostanie przeprowadzone zarówno w trybie stacjonarnym jak i w trybie on-line (stream) w dwóch turach - pierwsza tura szkolenia zostanie przeprowadzona o godzinie 9:00, z kolei druga tura szkolenia zostanie przeprowadzona o godzinie 12:00.

Zgłoszenia udziału w konferencji szkoleniowej należy przesyłać do 29 stycznia 2024 r. na adres e-mail: wojciech.glowkowski@slaskie.pl

W treści wiadomości prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę klubu sportowego, który Państwo reprezentują, adres e-mail, preferowana forma szkolenia tj.: tryb stacjonarny (godzina 9:00 lub godzina 12:00) bądź tryb on-line (godzina 9:00 lub godzina 12:00).

UWAGA: Przewidywana liczba uczestników szkolenia w trybie stacjonarnym szacowana jest na około 2 x 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Linki do stron zewnętrznych
Program Klub - ogłoszenie
GRANT - ogłoszenie