Przygotować się na liberalizację rynku kolejowego

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
O uwolnieniu transportu szynowego spod państwowej pieczy dyskutowano podczas VI. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Rynek Kolejowy – Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych”.

 „Naszym niewątpliwym sukcesem jest organizacja konferencji naukowej z udziałem przedstawicieli otoczenia gospodarczego i administracyjnego, co się jednak nie tak często zdarza” – przybyłych na konferencji gości, w tym parlamentarzystów, samorządowców, naukowców i przedsiębiorców przywitał Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej.

VI. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek Kolejowy” tym razem poświęcona była procesowi liberalizacji sektora kolejowych przewozów pasażerskich. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. posła, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury Jerzego Poloczka, prezydenta Katowic Marcina Krupy, czy prezesa Kolei Śląskich Wojciecha Dingesa. Samorząd województwa śląskiego z kolei reprezentował Michał Woś, członek zarządu województwa śląskiego.

„Ta konferencja jest naprawdę ważną inicjatywą. Liberalizacja rynku kolejowego zbliża się do nas szybkimi krokami. Musimy być na ten proces odpowiednio przygotowani. Temu właśnie służą takie jak ta debaty” – przekonywał Michał Woś.

Prezydent Katowic Marcin Krupa z kolei zaakcentował wagę transportu kolejowego tak dla stolicy województwa śląskiego, jak i dla całego południa kraju. „Nie tylko dla ruchu samochodowego istotne są warunki i procedury. Dla kolejowego jak najbardziej też. W Katowicach, w całej aglomeracji mamy bardzo dobrą sieć połączeń. Tylko, czy dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać ten potencjał? Nie wolno nam zapominać, że kolej jest jakby rdzeniem transportu publicznego, który z kolei dobrze jak przybiera formę transportu zrównoważonego” – zwrócił uwagę prezydent Krupa.

W dalszej części konferencji specjaliści m.in. z Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, czy PKP SA zastanawiali się nad prawnymi, finansowymi, logistycznymi i innymi aspektami liberalizacji sektora kolejowego. Podniesiono także wątek rosnącej przy takich rozwiązaniach konkurencyjności, która – najczęściej, ale nie zawsze – przekłada się na podniesienie poziomu świadczonych usług.