Raport o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa śląskiego po III kwartale 2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny, na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przygotował opracowanie-raport prezentujący analizę sytuacji gospodarczej województwa.

W prezentowanym raporcie przedstawiono syntezę najważniejszych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego, wg stanu po III kwartale 2022 r. Tam, gdzie było to możliwe, wykorzystano dane publikowane w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. W uzasadnionych sytuacjach pokazano kontekst krajowy omawianych zjawisk. Dokument pozwala Czytelnikom szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami bieżącymi oraz odnieść je do zmian zachodzących na przestrzeni ostatnich kilku lat.

W zakresie rynku pracy można mówić o dobrej sytuacji regionu w odniesieniu do całego kraju. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze silne wewnętrzne zróżnicowanie rynku pracy w województwie śląskim oraz defaworyzowanie kobiet.

Dane o strukturze gospodarki i aktywności firm wskazują na relatywną łatwość wychodzenia z kryzysu pandemicznego, jednak kondycja finansowa firm w regionie jest przeciętnie gorsza od średniej ogólnopolskiej. Dość negatywne są także zapatrywania dotyczące koniunktury. Najbardziej stabilnym wydaje się być charakterystyczny dla województwa śląskiego sektor firm średnich, działających w branżach przemysłowych. Niemniej, co podnoszone jest w regionie od dłuższego czasu, ryzykowne może być jego silne powiązanie z jedną branżą, tj. motoryzacją.

Mieszkalnictwo odnotowywało w ostatnich latach znaczące wzrosty w województwie śląskim. Za jego sukcesem stała aktywność deweloperów oraz inwestorów indywidualnych. Natomiast bieżący rok, a w szczególności III kwartał, stoi pod znakiem gwałtownego wyhamowania powodowanego głównie inflacją i konsekwencjami jej zwalczania.

Informacje o gromadzonych wpływach z podatków PIT i CIT z jednej strony wskazują na post pandemiczne odbicie, z drugiej jednak – w odniesieniu do PIT – ukazują lukę dochodową powstałą w wyniku wprowadzanych w ostatnich kilkunastu miesiącach zmian systemu podatkowego.

 

Zapraszamy do lektury całego raportu.

 

Załączniki
Raport dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego po III kwartale 2022 r. [PDF 2,6MB]