Realizujemy projekt pn. "Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie"

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. realizuje projekt pn. "Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie", który dofinansowany jest ze środków UE.

logo projektu Standardy obsługi inwestora w samorządzie na białym tle

Głównym celem projektu jest zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa śląskiego. Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy. W obecnym, drugim etapie udział bierze czterdzieści sześć samorządów z województwa śląskiego.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu obejmują: dedykowane szkolenia dla kadry kierowniczej JST, specjalistyczne szkolenia dla pracowników JST, wizyty studyjne, doradztwo indywidulane, realizacja filmu promującego atrakcyjność inwestycyjną JST, przygotowanie analizy potencjału gospodarczo-inwestycyjnego JST oraz uzyskanie przez JST certyfikatu wdrożenia krajowych standardów obsługi inwestora.