REGIONALNA BAZA OFERT INWESTYCYJNYCH

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (SCOIE) działające w strukturze Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzi BAZĘ OFERT INWESTYCYJNYCH (BOI) Województwa Śląskiego.

print screen przedstawiający stronę z Bazą Ofert Inwestycyjnych

ŚCOIE odpowiedzialne jest  za promocję gospodarczą i wspieranie regionu poprzez zwiększanie napływu inwestycji w regionie oraz zwiększanie poziomu eksportu. Jednym z instrumentów wsparcia jest właśnie regionalna Baza Ofert Inwestycyjnych, dzięki której promowane są oferty lokalizacyjne z  terenu województwa śląskiego.

Baza dostępna jest pod linkiem. Jest to bezpłatne narzędzie promocji gospodarczej, które zawiera komplet informacji na temat oferowanych nieruchomości (tereny inwestycyjne typu greenfield i brownfield, powierzchnie biurowe, hale produkcyjne/magazyny czy nieruchomości turystyczne).  Korzystanie z Bazy nie tylko umożliwia dostęp do aktualnej listy ofert inwestycyjnych, ale również daje możliwość ich promocji podczas wydarzeń organizowanych w kraju oraz za granicą: podczas targów nieruchomości i inwestycji oraz misji gospodarczych w których Województw Śląskie uczestniczy. Z tego narzędzia mogą korzystać zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego, firmy jak i osoby prywatne.

W najbliższym czasie BOI będzie umożliwiała przekierowane do systemu OPI-TTP 2.0., który zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o terenach pogórniczych i postindustrialnych.

Celem systemu jest wsparcie w zarządzaniu tego typu gruntami na obszarze regionu oraz zapewnienie możliwości promocji sprzedaży terenów poprzemysłowych potencjalnym inwestorom.

Więcej informacji nt. wprowadzania nieruchomości do BOI oraz aktualizacji ofert można uzyskać u pracowników Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, e-mail: coie@slaskie.pl

Zachęcamy do korzystania z powyższych narzędzi promocyjnych i informacyjnych!