Regionalne Gospodarcze Zamknięcie Roku

W przestrzeniach konferencyjnych Stadionu Śląskiego odbyło się Regionalne Gospodarcze Zamknięcie Roku organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Marszałek Jakub Chełstowski Gospodarcze Zamknięcie Roku. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

potkanie było okazją do podsumowania roku z perspektywy gospodarczej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, świata nauki, biznesu i przedsiębiorcy. W wydarzeniu wziął udział również marszałek Jakub Chełstowski.

„Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dziś rekordowy w historii budżet, który jest dowodem na bardzo dobrą kondycję finansową regionu. To także zasługa firm i przedsiębiorstw, które działają w naszym województwie, ich wizji i ciężkiej pracy. Wierzę, że kolejne lata, dzięki środkom z Unii Europejskiej w wysokości ponad 5 mld euro, które trafią do regionu, pozwolą nam się budować gospodarczą pozycję województwa śląskiego i wspierać rozwijające się, nowoczesne przedsiębiorstwa. Strategia „Śląskie 2030” wskazuje cele, kierunki zmian związanych z transformacją ale co równie istotne daje nam narzędzia, żeby ten proces był dla regionu nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie wydarzenia wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego, które wręczył przewodniczący Sejmiku Marek Gzik. Wyróżnienia otrzymali wiceprezes RIG Janusz Dramski, a także prezes delegatury RIG w Czechowicach-Dziedzicach Wiesław Pochopień. Wśród wyróżnionych Medalem 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach znaleźli się natomiast marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i przewodniczący Sejmiku Marek Gzik.

Marszałek Chełstowski mówił o wzmacnianiu roli gospodarki województwa w międzynarodowych łańcuchach wartości. Region ma obecnie podpisanych 17 porozumień o współpracy z regionami partnerskimi i realizuje projekty z zakresu internacjonalizacji Global Silesia i Inter Silesia, które są szansą dla przedsiębiorców w zakresie eksportu i współpracy na rynkach zagranicznych. W ramach Global Silesia ze wsparcia skorzystało już 288 przedsiębiorstw z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Marszałek przypomniał ponadto, że w 2021 roku podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów Śląskie zostało wyróżnione tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Województwo Śląskie znalazło się też w prestiżowym towarzystwie największych i najbardziej atrakcyjnych ośrodków w Europie i zajęło 6. miejsce wśród regionów w kategorii: strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w raporcie grupy wydawniczej The Financial Times.

Źródło: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-silne-gospodarka

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Marszałek Jakub Chełstowski nagrodzeni uczestnicy nagrodzeni uczestnicy Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Prezes KSSE uczestnicy konferencji Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej