Rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń dla przedstawicieli gmin z naszego regionu

W dniu dzisiejszym Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera rozpoczęło kolejny już cykl szkoleń dla przedstawicieli gmin z naszego regionu, z którymi w ramach II etapu projektu pn. Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie zostały podpisane umowy.

Czterdzieści sześć samorządów bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków UE, który realizujemy wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA. W obecnym, drugim etapie projektu prowadzimy cykl szkoleń dla kadry kierowniczej i merytorycznej, obejmujących takie zagadnienia, jak rola mediów (w tym społecznościowych), wystąpienia publiczne czy efektywność osobista czyli doskonalenie umiejętności społecznych.

Obecny cykl dwudniowych szkoleń potrwa do 22 listopada.

Więcej o projekcie:https://invest-in-silesia.pl/content/projekt-standardy-obslugi-inwestora-w-samorzadzie

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.