Rozwój współpracy w ramach Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej

Województwo śląskie jest bardzo ważnym elementem trasy TMTM prowadzącej z Chin, przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne, Ukrainę i Polskę. Wynika to głównie z faktu, że na terenie województwa zlokalizowany jest Euroterminal Sławków, który jest końcowym punktem tej trasy oraz najdalej na zachód położonym terminalem przeładunkowym na linii szerokotorowej.
spotkanie podczas misji do Gruzji UM WSL

Podczas trwającej obecnie misji gospodarczej do Gruzji z udziałem przedstawicieli Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Województwa, Panem Jakubem Chełstowskim, w dniu 28 lipca miało miejsce spotkanie z Gubernatorem Regionu Megrelia-Górna Swanetia, Panem Giorgi Guguchia oraz Merem miasta Poti, Panem Gocha Kurdgelia.

Tematyką spotkania była przede wszystkim logistyka i tranzyt towarów z Azji Środkowej przez Azerbejdżan, Gruzję, Ukrainę oraz Polskę. Ważnym elementem rozmów był rozwój współpracy oraz zwiększenie liczby połączeń w ramach Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej (TMTM) – tzw. Middle Corridor. Kolejnym poruszanym w ramach rozmów tematem była współpraca z portem morskim zlokalizowanym w mieście Poti, stanowiącym ważny węzeł korytarza transportowego łączącego Europę z Azją oraz z wolnocłową strefą ekonomiczną (Poti Free Industrial Zone), działającą przy porcie.

Województwo śląskie jest bardzo ważnym elementem trasy TMTM prowadzącej z Chin, przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne, Ukrainę i Polskę. Wynika to głównie z faktu, że na terenie województwa zlokalizowany jest Euroterminal Sławków, który jest końcowym punktem tej trasy oraz najdalej na zachód położonym terminalem przeładunkowym na linii szerokotorowej. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., tj. spółka zarządzająca infrastrukturą kolejową i realizująca przewozy w oparciu o linię LHS, jest z kolei najdłuższą na terenie Polski kolejową linią szerokotorową, przeznaczoną do transportu towarowego, która łączy polsko-ukraińskie kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izów z województwem śląskim.

 

Na podstawie:

https://lhs.com.pl/pl/wydarzenia/394

https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/pierwszy-transport-do-chin-ruszyl-trasa-transkaspijska-87583.html

https://lhs.com.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_w_Poti
Zobacz również