Rozwój społeczno-gospodarczy gmin magnesem przyciągającym inwestycje

Już po raz kolejny poznaliśmy laureatów Rankingu Gmin Województwa Śląskiego.

 węzeł drogowy z lotu ptaka węzeł drogowy z lotu ptaka

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przedstawiła wyniki rankingu, którego celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ranking opracowywany jest na podstawie 16 wskaźników statystycznych w obszarach ekonomicznych, gospodarczych i społecznych.

Ocenie zostały poddane wszystkie gminy, miasta oraz miasta na prawach powiatu z województwa śląskiego.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
- gmina do 20 tysięcy mieszkańców: Goczałkowice-Zdrój
- gmina powyżej 20 tysięcy mieszkańców: Czeladź
- miasto na prawach powiatu: Miasto Katowice.

Największy skok w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami zanotowały: Janów, Czeladź oraz Chorzów.

Niezaprzeczalny jest fakt, że wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego sprzyja przyciąganiu inwestycji, co z kolei przyczynia się do dalszego rozwoju społeczeństwa w wielu wymiarach. Warto również podkreślić, że inwestycje dotyczące jednostek samorządu terytorialnego przekładają się na rozwój całego kraju, dlatego tak istotne jest wspieranie przedsiębiorczości oraz podejmowanie działalności gospodarczej.

Ranking Gmin Województwa Śląskiego został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Organizatorzy podkreślają ogromne znaczenie współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru regionu, ponieważ tylko dzięki współpracy można osiągnąć sukces.

Wszystkim laureatom gratulujemy !

 

Na podstawie:

https://dziennikzachodni.pl/ranking-gmin-w-wojewodztwie-slaskim-te-rozwijaja-sie-najszybciej-i-sa-najlepiej-zarzadane-znamy-wyniki-zgadzacie-sie/ar/c1-17087131

https://frdl.org.pl/aktualnosci/gala-rankingu-gmin-wojewodztwa-slaskiego

https://twojezaglebie.pl/wschodnia-strefa-ekonomiczna-czeladz-hala/

https://ceo.com.pl/poziom-rozwoju-spolecznego-kraju-wplywa-na-bezposrednie-inwestycje-zagraniczne-biz-85514