Rząd pozytywnie ocenił drogowe i kolejowe inwestycje w regionie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego pozytywnie ocenił dotychczasowe działania dotyczące inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych w regionie

W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego udział wziął premier RP, Mateusz Morawiecki. – Transport i transformacja energetyczna to dwa duże wyzwania. Bardzo ze sobą spójne. Ale tam, gdzie udaje się zbudować consensus, szybko pojawiają się rezultaty – podkreślił premier.

Spotkanie premiera oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego odbyło się dziś w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego. Oprócz Mateusza Morawieckiego udział w nim wzięli m.in. minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, marszałek województwa Jakub Chełstowski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed i wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek. Zespołowi przewodniczyła poseł Bożena Borys-Szopa.

Premier Mateusz Morawiecki zaakcentował, że szybkość i zasięg realizowanych zadań w Województwie Śląskim pokazuje jak ważna jest współpraca samorządów i rządu.

„Właśnie na Śląsku realizowane są w tej chwili największe inwestycje drogowe. Współpraca z Województwem Śląskim, marszałkiem, układa się znakomicie. Jeszcze niedawno mówiliśmy dopiero o planach, a dziś widzimy ciężki sprzęt pracujący przy budowie dróg. Śląsk znalazł się ponadto w Programie Stu Obwodnic. One przyciągają biznes, a wyprowadzają ruch z centrów miast. Żeby przeprowadzić skutecznie sprawiedliwą transformację, należy wpierw zadbać o odpowiednią infrastrukturę. Ale to wszystko się dzieje. Mamy do czynienia z pozytywnym sprzężeniem zwrotnym. Infrastruktura ma łączyć marzenia z rzeczywistością. A ja mogę mówić o zaszczycie pracy dla Śląska” - zaakcentował premier RP.

„Realizacja inwestycji drogowych w województwie – zarówno tych już zakończonych, jak i dróg znajdujących się w planach, pokazuje synergię współpracy samorządu i rządu. Dzięki bardzo dobrej współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim i stroną rządową udaje się z powodzeniem koordynować każdy z tych projektów. Warto przypomnieć, że obsługujemy sieć 1200 kilometrów dróg. Ważnym ogniwem transportu są również szlaki kolejowe. Dla przykładu: Koleje Śląskie w ubiegłym roku przewiozły 20 milionów pasażerów. Na rozbudowę infrastruktury drogowej przeznaczamy środki z budżetu województwa i z Regionalnego Programu Operacyjnego” - mówił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Na Program Budowy Dróg Krajowych realizowanych do 2023 roku trafi kwota ponad 142 mld zł. Podczas posiedzenia zaznaczono, ze kluczowymi inwestycjami były drogi na Śląsku: A1 i A4 i droga ekspresowa S1. Wszystkie odcinki A1 na terenie województwa mają zostać wykonane do 2022 roku.

Wartą blisko 1,4 mld zł umowę na zaprojektowanie i wybudowanie tzw. obejścia Węgierskiej Górki, czyli odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka, podpisano w październiku ubiegłego roku.

„Obwodnica Węgierskiej Górki to ostatni brakujący fragment trasy S1 między Bielskiem-Białą a Zwardoniem o długości ok. 8,5 km oraz jeden z czterech fragmentów tej arterii przeznaczonych do realizacji w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych”, przypomniał minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

To także kluczowa inwestycja dla południowej części woj. śląskiego – o jej realizacji dyskutowano ponad 20 lat. Po otwarciu na Słowacji jednego z kolejnych odcinków autostrady D3 na Żywiecczyźnie znacznie zwiększył się ruch tranzytowy. Połączenie istniejących fragmentów trasy S1 na wysokości Węgierskiej Górki przebiega m.in. przez centrum tej miejscowości oraz sąsiedniej Milówki.

Ekspresowa trasa S1 w Województwach: Śląskim i Małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć całą tę trasę, oprócz obwodnicy Węgierskiej Górki potrzebna jest także m.in. druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko-Podwarpie (ok. 9,5 km), przebudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km) oraz budowa nowego odcinka Mysłowice - Bielsko-Biała (ok. 40 km). 

„Rząd realizuje inwestycje drogowe tam, gdzie są największe potrzeby. Mieszkańcy Województwa Śląskiego na wiele z nich, jak choćby budowę odcinka S1 w Węgierskiej Górce czekali całe dziesięciolecia. Województwo Śląskie skorzysta także na Programie Budowy Stu Obwodnic. Miliard złotych w budżecie zarezerwowano na poprawę standardu dróg krajowych”, dodał minister Andrzej Adamczyk zaznaczając, że gwarantem rozwoju regionów będzie ponadto Fundusz Dróg Samorządowych.

Finansowanie w FDS to kwota 36 mld zł rozłożona na dziesięć lat. Już w pierwszym roku funkcjonowania funduszu wydano na drogi w regionach 6 mld zł.

„Jeśli dodamy do tego pieniądze pochodzące z budżetów samorządów zrobi nam się kwota 50 do 60 mld. To jest wartość dodana tego przedsięwzięcia. Modernizujemy i budujemy drogi, które kiedyś znajdowały się w sferze marzeń” - dodał minister A. Adamczyk.

Na zakończenie premier Mateusz Morawiecki zaapelował do samorządów o dalszą współpracę. „W ten sposób możemy razem zrobić bardzo wiele dla dobra mieszkańców” - podsumował premier RP.

Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego pozytywnie ocenił dotychczasowe działania oraz plany rządu odnoszące się do inwestycji drogowych i kolejowych w regionie. Wyraził również poparcie dla działań podejmowanych przez zarząd województwa na rzecz dalszego inwestowania w rozbudowę i modernizację infrastruktury. W końcowym stanowisku doceniono również jego działania i zapewniono o wsparciu kluczowych dla regionu inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jednym z kluczowych obszarów, wskazywanych przez zarząd, jest infrastruktura drogowa i kolejowa, która wymaga wielomilionowych nakładów. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS