Samorządy w systemie opieki zdrowotnej

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
W trzecim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbył się panel dyskusyjny „Samorządy w systemie opieki zdrowotnej”

Był on poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego, jako właścicielom szpitali i innych placówek ochrony zdrowia.

W dyskusji uczestniczył Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego, który w swym wystąpieniu zaznaczył, że województwo śląskie jest podmiotem tworzącym dla 36 podmiotów leczniczych oraz 9 spółek z udziałem województwa śląskiego. Podkreślił także, że samorząd województwa, świadomy skali i wyzwań w sektorze ochrony zdrowia, czyni starania w kierunku ciągłego zwiększenia finansowania dla jednostek ochrony zdrowia.

Podczas panelu omówiono m.in. kwestie dotyczące skali samorządowych inwestycji w ochronie zdrowia, samorządowych programów polityki zdrowotnej i kampanii edukacyjnych, roli samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia.

W panelu udział wzięli m.in. Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, dyrektor biura prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Katarzyna Jezierska-Stencel, dyrektor biura ubezpieczeń zdrowotnych TUW PZUW, Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego, Józef Kurek dyrektor SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, prezes zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, Wojciech Kuta, redaktor naczelny „Rynku Zdrowia”, Beata Małecka-Libera, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS 


tagi: