Serwis RSS

Jeden z kanałów informacyjnych urzędu

Województwo Śląskie prezentuje materiały informacyjne w technice RSS.

RSS to technika wysyłania nagłówków wiadomości, które użytkownik odczytuje w specjalnym czytniku RSS. Jest o alternatywny sposób dostępu do zasobów internetu, zwłaszcza wiadomości. RSS przypomina popularne "newslettery", z tym że wiadomości docierają do prenumeratora indywidualnie i natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie WWW.

Do odczytywania wiadomości RSS służą specjalne programy, zwane czytnikami, przypominające programy pocztowe. Są one dostępne bezpłatnie w sieci internet. Korzystając z RSS-ów nie trzeba ściągać całej strony a jedynie "spis treści" wiadomości internetowych. Klikając w dołączony do zapowiedzi link wczytana zostanie strona internetowa Województwa Śląskiego zawierająca pełną treść wiadomości. RSS oznaczał oryginalnie Rich Site Summary (Rozszerzony Spis Treści Serwisu). Oszczędza to czas i daje łatwy przegląd interesujących informacji.

Serwis RSS na temat działalności Zarządu Województwa Śląskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
http://www.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat Regionalnego Programu Operacyjnego:
http://rpo.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
http://ewt.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat Programu Operacyjnego RYBY:
http://rybactwo.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
http://prow.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS serwisu Forum Przestrzeni:
http://ewt.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat projektu INNOBSERVATOR SILESIA:
http://forumprzestrzeni.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat działań antysmogowych:
http://powietrze.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego:
http://bo.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora:
http://invest-in-silesia.pl/rss/

Serwis RSS serwisu: Śląskie dla Seniora:
http://seniorzy.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS serwisu: Śląskie przyjazne Niepełnosprawnym:
http://niepelnosprawni.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS serwisu: Śląskie dla organizacji pozarządowych:
http://ngo.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:
http://dialog.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna:
http://npp.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat obchodów 100-lecie Powstań Śląskich:
http://powstania.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS serwisu: Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
http://planzagospodarowania.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS serwisu: Śląskie Studia Regionalne:
http://ssr.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS serwisu: Śląskie dla Seniora:
http://seniorzy.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat Wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego:
http://wybory.slaskie.pl/rss/