Skąd, dokąd i jak?

 graf. UMWS graf. UMWS
Województwo Śląskie przystąpiło do badania ruchu oraz zachowań transportowych mieszkańców regionu

Ruszają badania w ramach prac nad Regionalnym Planem Transportowym. Zbadane zostaną zachowania transportowe mieszkańców oraz wykonane pomiary natężenia ruchu na granicach województwa. Ankieterzy zapytają mieszkańców o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Pytania będą dotyczyły:

  • celu podróży (adres),
  • środka transportu i przyczyny jego wyboru,
  • godziny rozpoczęcia i zakończenia podróży.

Zebrane informacje posłużą między innymi do lepszego dostosowania komunikacji publicznej do potrzeb podróżnych oraz do planowania transportu w województwie śląskim.

Badanie będzie realizowane od początku września do połowy listopada, w każdym tygodniu od wtorku do soboty. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa domowe w celu przeprowadzenia ankiety z osobami w wieku 7 lub więcej lat (za osoby poniżej 16 lat będą mogły odpowiadać osoby pełnoletnie). W jednym gospodarstwie domowym w badaniu będzie mogło wziąć udział kilka osób. Badania mobilności mieszkańców będą prowadzone także w wybranych centrach handlowych na terenie całego województwa śląskiego.

Badania będą przeprowadzone we wszystkich gminach województwa śląskiego na grupie ponad 11 tysięcy osób.

Organizatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego, Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego). Wykonawcą jest Pracownia Badań Społecznych PBS sp. z o. o. Każdy ankieter będzie wyposażony w imienny identyfikator z logo firmy oraz list uwiarygodniający.

Linki do stron zewnętrznych
Regionalny Plan Transportowy