Śląskie bez barier

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Ponad milion złotych trafi na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Śląskie. Bez barier”

O założeniach programu mówił w trakcie sesji Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego marszałek Jakub Chełstowski. W sesji, która odbywała się w trybie hybrydowym, uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa, Beata Białowąs i Izabela Domogała oraz radni wojewódzcy: Alina Nowak, Maria Materla i Rafał Kandziora.

„Wsłuchujemy się w potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Podejmujemy realne działania, aby region był dostępny i przyjazny. Inicjatywy w ramach „Śląskie bez barier” w wielu obszarach będą wsparciem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Środki z budżetu województwa w wysokości 1 mln zł z pewnością zostaną dobrze wykorzystane” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W dziedzinie zdrowia przewidziano na ten cel 100 tys. zł. Środki mają trafić na dotacje, konkursy, szkolenia i poradnictwo psychologiczne oraz integrację osób niesłyszących lub niedosłyszących, a także przeciwdziałanie dyskryminacji.

Na konkursy w dziedzinie turystyki w 2022 roku planowana jest pula środków w wysokości 500 tys. zł. Celem jest rozszerzenie zasięgu projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami na wszystkie części województwa. Rajdy piesze i rowerowe, spływy czy wspinaczka w asyście przewodnika i opiekuna umożliwią osobom z dysfunkcjami poznanie Beskidów, Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Krainy Górnej Odry. Istotnym obszarem wsparcia jest poprawa infrastruktury turystycznej (likwidacja barier), nośniki i materiały promocyjne dla niewidomych, szkolenia przewodników i opiekunów.

Departament Sportu dofinansował w 2021 roku podmioty zajmujące się sportem osób z niepełnosprawnościami w łącznej kwocie 281,5 tys. zł. W tym roku kwota wsparcia będzie na podobnym poziomie.

Omówiono możliwości wsparcia: otwarte konkursy ofert województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego, na które w latach 2018-2021 przeznaczono ponad 28,7 mln zł, nagrody marszałka województwa za wybitne osiągnięcia sportowe, realizację zadań publicznych województwa zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, czyli tzw. małe granty, marszałkowski budżet obywatelski, wydarzenia na Stadionie Śląskim. W regionie działa „Program Klub”, w ramach którego do klubów sportowych trafiło w 2020 roku - 800 tys. zł, w 2021 roku - 1mln zł. W tym roku planowana jest kwota 2 mln zł.

W ramach działań związanych z kulturą przewidywane wsparcie to 120 tys. zł. Województwo Śląskie jest organizatorem i współorganizatorem dla 21 instytucji kultury. W roku 2021 na ich bieżącą działalność zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości blisko 177 mln zł. Wśród działań związanych z budową, remontami i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znalazły się m.in. podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, platforma na schodach dla osób na wózku inwalidzkim, a także strefy wyciszenia i ułatwienia percepcyjne, umożliwiające osobom niewidomym lub niedowidzącym odczytanie znaków informacyjnych sporządzonych przy pomocy alfabetu Braille’a lub pozwalające osobom z niepełnosprawnościami organoleptycznie doświadczać wrażeń sensorycznych związanych z ofertą instytucji kultury.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy