Śląskie inwestuje w zdrowie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Trzy nowoczesne ambulanse trafiły do Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Koszt zakupu ambulansów to 1,75 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1,5 mln zł

W uroczystym przekazaniu karetek, które odbywało się w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie, uczestniczyli wicemarszałek Dariusz Starzycki, członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, radni Sejmiku Województwa: Maria Materla, Jadwiga Baczyńska i parlamentarzyści z regionu.

„Kończący się rok był czasem modernizacji w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu. Wymieniliśmy 30 procent taboru, a w przyszłym roku planowane są kolejne inwestycje, także te związane z modernizacją stacji. Nowe karetki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt będą służyć mieszkańcom tych gmin” – mówiła członek Zarządu Województwa Śląskiego, Izabela Domogała.

Ambulanse zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu „Zakup ambulansów i środków do dezynfekcji dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

„To kolejne ambulanse na ulicach Zagłębia, najnowocześniejsze w kraju, wyposażone w sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia mieszkańców. W tym roku udało się doposażyć zespoły ratownicze w niezbędny sprzęt i wymienić zużyte na nowe. Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu rozwija się dzięki wsparciu strony rządowej i samorządu” – tłumaczył Klaudiusz Nadolny, dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Ambulanse są wyposażone w nosze elektryczne. Koszt noszy to około 150 tys. zł. Warto podkreślić, że w tym roku Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wzbogaciło się już o 4 nowoczesne ambulanse, które trafiły do Sosnowca, Jaworzna i Zawiercia. W tym roku zostało wymienionych 30 proc. ambulansów jeżdżących w systemie ratownictwa medycznego. Nowe karetki trafią do stacji pogotowia w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Siewierzu.

„Gratuluję kolejnych inwestycji w nowoczesny sprzęt dla pogotowia i wierzę, że w kolejnych latach to wsparcie będzie jeszcze większe. To efekt dobrej współpracy strony rządowej i samorządowej, bo zdrowie mieszkańców i inwestycje w służbę zdrowia są dla nas priorytetem, szczególnie w tym trudnym czasie” – mówił poseł RP, Waldemar Andzel.

W Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu zatrudnionych jest około 400 osób (w tym 250 ratowników medycznych). Pogotowie posiada w swojej strukturze 23 zespoły ratownictwa medycznego i 4 zespoły transportu sanitarnego, które stacjonują w dwunastu miejscach na terenie Zagłębia. Pogotowie zabezpiecza populację wynoszącą około 650 tys. mieszkańców.

W ubiegłym roku pogotowie wykonało 56,5 tys. interwencji zespołów ratownictwa medycznego i zrealizowało 1 310 usług transportu sanitarnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS