Śląskie otwiera na świat

 Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS
Przedsiębiorcy z regionu rozwijają międzynarodową działalność dzięki wsparciu Funduszu Górnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Fundusz Górnośląski podsumował zakończone w 2023 roku projekty Global Silesia oraz InterSilesia. Obie inicjatywy o łącznej wartości 60 mln zł pozwoliły na organizację wielu wydarzeń, w kraju i za granicą i umożliwiły małym oraz średnim przedsiębiorcom ekspansję i rozwój na arenie międzynarodowej.
W spotkaniu uczestniczyli członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski oraz prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego, Bartłomiej Babuśka.

„Skupiamy się na dynamicznej promocji Śląska i pomocy śląskiemu biznesowi na świecie. Projekty, zarówno InterSilesia jak i Global Silesia, w realizację których od początku aktywnie zaangażowany był Urząd Marszałkowski, są tego doskonałym przykładem. Dzięki nim wielu przedsiębiorcom z regionu udało się otworzyć na światowe rynki, a nam z sukcesem promować potencjał gospodarczy regionu. Każda nawiązana podczas realizacji tych projektów współpraca jest dla nas kolejnym, realnym sukcesem w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Śląska” – podsumował marszałek Jakub Chełstowski.

„To ważny element strategii województwa śląskiego, której jednym z kluczowych zagadnień jest rozwój gospodarczy związany z internacjonalizacją przedsiębiorstw. Nie boimy się podejmować odważnych decyzji, służyć wsparciem firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, bo to właśnie one są kołem zamachowym naszej gospodarki” – tłumaczył Grzegorz Boski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Projekt „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowany był przez Fundusz Górnośląski oraz Województwo Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Projekt skierowany był  do przedsiębiorstw z sektora MŚP chcących uzyskać wiedzę i skorzystać z usług, które pomogą im rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Celem projektu było ponadto wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z tego zakresu, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej.
Do projektu włączonych zostało 400 przedsiębiorców, w tym także tych z sektora inteligentnych specjalizacji. Dla 60 z nich utworzono indywidulane modele internacjonalizacji.

„Wartość całego projektu wyniosła 27 mln złotych, stanowiąc istotną inwestycję w rozwój biznesu w województwie śląskim. Otwarcie Centrum Internacjonalizacji, utworzenie Platformy Internacjonalizacji, wdrożenie aplikacji generującej modele internacjonalizacji, organizacja 15 zagranicznych wyjazdów studyjnych, 18 warsztatów tematycznych, 336 godzin usług konsultingowych oraz otwarcie regionalnych biur Województwa Śląskiego w Abu Dhabi i Kijowie to tylko niektóre z efektów naszego działania” – podkreślał Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

Głównym zadaniem projektu była budowa Centrum Internacjonalizacji – powierzchni biurowej i konferencyjnej dla eksporterów, w której Fundusz udostępnił nowoczesne powierzchnie biznesowe, wystawiennicze i konferencyjne. To unikalny ośrodek w skali kraju skoncentrowany na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Odbywają się w nim spotkania biznesowe, warsztaty eksportowe oraz świadczone są usługi doradcze, edukacyjne i informacyjne.

Projekt InterSilesia pozwolił m.in. na stworzenie Platformy Internacjonalizacji (internetowej platformy informacyjnej i e-learningowej dla eksporterów i zagranicznych kooperantów zawierającej bazę ofert współpracy) oraz generatora modeli internacjonalizacji (narzędzia informatycznego wspierającego proces decyzyjny przedsiębiorców w zakresie kierunków i modeli eksportowych).

Projekt współfinansowany był przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania podsumowano też projekt Global Silesia, realizowany od 2019 roku. Jego celem było wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrost świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie internacjonalizacji, a także wzrost eksportu wśród firm z województwa śląskiego. Projekt oparty był na 3 filarach wsparcia: misjach gospodarczych, akademii internacjonalizacji oraz spotkaniach informacyjnych.

W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa śląskiego brali udział w misjach gospodarczych, podczas których nawiązywali kontakty z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi (zorganizowano je m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych, Gruzji, Francji, Indiach czy Brazylii) oraz targach międzynarodowych. Co ważne, dzięki Global Silesia przedsiębiorcy mogli liczyć na kompleksowe wsparcie, od pokrycia kosztów udziału, po organizację spotkań biznesowych (od transportu, przez organizację spotkań B2B i wizyt studyjnych, uczestnictwo w targach /konferencjach/warsztatach po spotkania z miejscowymi władzami i placówkami dyplomatycznymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, funduszami VC i instytucjami prowadzącymi programy akceleracyjne). Jak podkreślali sami przedsiębiorcy biorący udział w misjach, bez tego wsparcia nie byliby w stanie finansowo oraz  organizacyjnie samodzielnie zorganizować podobnego wyjazdu. 

Global Silesia pozwolił także uczestnikom na udział w licznych szkoleniach eksportowych realizowanych w ramach Akademii Internacjonalizacji, podczas których uczestnicy zdobywali praktyczną wiedzę z zakresu m.in. budowania i wdrażania strategii eksportowych, aspektów prawnych eksportu, marketingu międzynarodowego, a nawet różnic kulturowych i ich znaczenia w komunikacji i negocjacjach.

W ciągu czterech lat trwania projektu około 150 śląskich przedsiębiorców mogło promować swoje produkty na światowym rynku dzięki projektowi Global Silesia. Udało się zorganizować wyjazdy na 17 międzynarodowych misji i 20 targów zagranicznych, a około 300 firm uczestniczyło w Akademii Internacjonalizacji.
Global Silesia, projekt o wartości 33 mln zł, współfinansowany był przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kompleksowe wsparcie, którego udzieliły przedsiębiorcom Fundusz Górnośląski oraz Urząd Marszałkowski, zostało pozytywnie ocenione przez nich samych.
„Udział w międzynarodowych spotkaniach pozwolił na lepsze zrozumienie sytuacji geopolitycznej oraz mechanizmów rynkowych w różnych regionach. To umożliwiło dostosowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne, co było kluczowe dla sukcesu firmy w różnorodnych środowiskach biznesowych. Dzięki skutecznej internacjonalizacji Grupa Martech odnotowała znaczny wzrost eksportu swoich produktów na rynki zagraniczne, co przyczyniło się do zwiększenia przychodów i wzmocnienia pozycji rynkowej” – mówił Bartosz Kłosowski z firmy Martech Plus.

„Dzięki opracowanemu modelowi internacjonalizacji stworzyliśmy optymalną strategię wejścia na najbardziej perspektywiczny, pod kątem zbytu naszych produktów, rynek Turcji i Bliskiego Wschodu. W wyniku rozmów z doradcami Funduszu Górnośląskiego przygotowaliśmy plan działań, który z dużą skutecznością udaje się nam realizować. Dzięki niemu nie tylko opracowaliśmy katalog handlowy, udoskonaliliśmy stronę internetową czy pozyskaliśmy nowych kontrahentów (m.in. producentów wysokiej jakości substancji chemicznych oraz opakowań), ale co ważniejsze, nawiązaliśmy kontakty, które w przyszłości pomogą nam w rozwoju sprzedaży na rynkach Bliskiego Wschodu” – tłumaczyła Katarzyna Dymowska – Niedziela, Dyrektor Operacyjny Asplant - Skotniccy spółka jawna.
"Rynek medyczny jest rynkiem rozwijającym się, a zarazem bardzo trudnym, opartym o zamówienia publiczne. Wyroby medyczne często wymagają rejestracji, co dodatkowo wydłuża proces wejścia na rynek zagraniczny. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy brać udział w wielu wydarzeniach, które umacniały nasza pozycję na rekomendowanych rynkach. Dzięki temu, udało nam się wybrać potencjalnych partnerów, rozpocząć proces szkoleń produktowych oraz oferowania naszych wyrobów. Mamy nadzieję, że podobne inicjatywy będą kontynuowane, co umożliwi nam dalsze umacnianie naszej pozycji na rynkach zagranicznych"  – informuje Magdalena Michalec, dyrektor Działu Importu i Exportu w firmie Formed, producenta oraz dystrybutora wyrobów medycznych.

„Możliwość udziału w międzynarodowych wydarzeniach pozwoliła nam skutecznie dostosować naszą strategię wejścia na kolejne rynki zagraniczne, co okazało się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na rynku arabskim. W wyniku udanej internacjonalizacji, firma ArchiTube zdecydowała się otworzyć swoje biuro w Abu Dhabi i podpisać pierwsze umowy. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, mając nadzieję, że nowa placówka przyczyni się do wzrostu przychodów oraz umocnienia naszej pozycji na rynku” – komentuje Adam Grewenda, wiceprezes Zarządu firmy Architube.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie podsumowujące projekty Global Silesia oraz InterSilesia. fot. Tomasz Żak / UMWS