Śląskie walczy z koronawirusem

Łóżko w szpitalu / fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak
Szpitale w pełnej gotowości, koordynacja działań ze strony marszałka i dodatkowe środki na sprzęt w placówkach medycznych świadczących pomoc dla osób zakażonych koronaiwrusem. Do dyspozycji województwa pozostaje 45 podmiotów leczniczych, w tym 36 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 9 spółek, w tym 22 podmioty zakwalifikowane są do sieci szpitali

Liczba łóżek to ogółem 11 tysięcy 688. Na okrągło pracuje 3,5 tysiąca lekarzy i 6,6 tysiąca pielęgniarek. Żadne inne województwo nie dysponuje tak dużą liczbą podmiotów leczniczych.

W regionie jest 7 szpitali, w których znajdują się oddziały zakaźne, dysponujące łącznie 203 łóżkami, w tym dwa marszałkowskie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie i Szpital Specjalistyczny w Chorzowie.

W dwóch szpitalach marszałkowskich wybudowano izolatki dla pacjentów – tak stało się w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Szpital chorzowski dysponuje oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności. Oddział Kliniczny posiada 40 łóżek, w tym 9 izolatoriów dla pacjentów z chorobami wysokozakaźnymi. Wyłączono jeden z budynków na potrzeby ewentualnego zwiększenia zapotrzebowania epidemiologicznego. Szpital w Częstochowie także dysponuje oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym z 24 łóżkami, w tym 2 izolatoriami dla pacjentów z chorobami wysokozakaźnymi. Województwo Śląskie otrzymało z budżetu państwa dotację w kwocie blisko 3, 8 mln zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Szpital w Chorzowie zakupił środki ochrony osobistej środki do dezynfekcji, 3 szt. respiratorów, 9 szt. ssaków, urządzenie do masażu klatki piersiowej, EKG mobilne, łóżko OIOM, 2 szt. defibrylatorów, 20 szt. pomp infuzyjnych, 5 szt. laryngoskopów, bronchofiberoskop, zestaw ultrasonograficzny, aparat do gazometrii, RTG przyłóżkowe, USG mobilne 9 szt. lamp bakteriobójczych, 3 szt. urządzeń do dezynfekcji suchą mgłą.

Częstochowski szpital zakupił środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, 5 szt. respiratorów, przenośny aparat USG, 2 szt. defibrylatorów, 5 szt. pomp infuzyjnych, 3 szt. ssaków, 5 szt. laryngoskopów, 3 szt. pulsoksymetrów, 3 szt. kardiomonitorów, 10 szt. aparatów (ambu) do resuscytacji, mobilny aparat przyłóżkowy RTG, aparat EKG, urządzenie do masażu klatki piersiowej, 3 szt. lamp bakteriobójczych, 3 szt. urządzeń do dezynfekcji sucha mgłą.

Jeszcze na początku marca zarząd województwa zdecydował o przesunięciu z rezerwy ogólnej 1 mln zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i środków ochrony indywidualnej do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem dla nadzorowanych przez Województwo Śląskie podmiotów leczniczych. W miarę rozwoju sytuacji epidemicznej zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 2,43 mln zł na zakupy środków ochrony osobistej i niezbędnego sprzętu. Szpital w Częstochowie otrzymał 970 tys. zł, w tym na 6 szt. respiratorów, przenośny aparat USG, gazometr, 3 szt. kardiomonitorów, 5 szt. pomp infuzyjnych, aparat EKG, ssak z systemem zamkniętym, wózki do transportu pacjentów, stetoskopy lekarskie, termometry bezdotykowe, aparaty do mierzenia ciśnienia. Chorzowski szpital otrzymał 450 tys. zł, w tym na EKG mobilne, USG mobilne, bronchofiberoskop, komorę laminarną, wózek do transportu chorych. Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach przekazano 710 tys. zł, w tym na środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, 10 szt. izolatorów transportowych, 4 szt. urządzeń do dezynfekcji (nocospray). Na działania związane z zakupem środków ochrony osobistej (maseczek i kombinezonów) przez Województwo Śląskie przeznaczono kwotę 1,3 mln zł.

Łącznie na działania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na chwilę obecną przeznaczono z budżetu Województwa Śląskiego kwotę 3,43 mln zł. Warto przypomnieć, że w szpitalach wdrożono procedury dotyczące ograniczenia odwiedzin na oddziałach szpitalnych bądź też wprowadzono całkowity zakaz wizyt zewnętrznych. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie zaangażowali się w przeprowadzanie badań u osób przebywających w kwarantannie domowej. Dziesięć szpitali postawionych jest w stan podwyższonej gotowości ograniczyło przyjęcia planowe i niektóre z nich przejęło już pacjentów z innych szpitali. Szpitale wojewódzkie przejmują część pacjentów z placówek przekształconych w szpitale zakaźne.