Śląskie wspiera aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

600 tys. zł trafi do podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej w regionie

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, w tym upowszechnianie dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami. Na konkurs wpłynęło 10 ofert od 9 podmiotów. Wszystkie oferty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 600 tys. zł.

„Wspieramy podmioty sportowe z województwa śląskiego w ich codziennej działalności, czego dowodem jest otwarty konkurs na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, czy funkcjonujący w regionie od kliku lat „Program Klub”. Cieszę się, że kierujemy konkretne środki w wysokości 600 tys. zł do 9 podmiotów sportowych prowadzących zajęcia i treningi także dla osób z niepełnosprawnościami. Sport niweluje bariery, rozwija charakter i ma realny wpływ na zdrowie, dlatego traktujemy ten konkurs jako inwestycję w talent młodych ludzi i jakość ich życia” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Symboliczne czeki przedstawicielom wyróżnionych podmiotów wręczyli członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska oraz radni – Alina Bednarz, Jarosław Szczęsny, Maria Materla i Marek Bieniek.

Zakres konkursu dotyczył następujących obszarów:

 1. Szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w terminie od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku – 450 tys. zł
 2. Organizacji konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych w terminie od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku – 50 tys. zł
 3. Zadania mającego na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w terminie od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku – 100 tys. zł. To pierwsza pilotażowa edycja wsparcia podmiotów sportowych prowadzących zajęcia i treningi dla osób z niepełnosprawnościami. To efekt przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego w październiku 2022 roku dokumentu „Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim”.
  • Organizacji imprezy sportowej rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w której liczba osób/sportowców z niepełnosprawnościami nie może być mniejsza niż 70% ogółu uczestników.
  • Organizacji zajęć sekcji sportowych, w których liczba osób/sportowców z niepełnosprawnościami nie może być mniejsza niż 70% uczestników zajęć.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Załączniki
Wykaz dofinansowanych podmiotów [PDF 66,4kB]