Spotkania prekonsultacyjne programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

 graf. UMWS graf. UMWS
Od 7 do 11 lutego br. zapraszamy na spotkania robocze przed otwartymi konsultacjami społecznymi

Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zaplanował kilka spotkań prekonsultacyjnych nowego programu regionalnego na lata 2021-2027.

Ich celem jest włączenie partnerów publicznych, społecznych oraz gospodarczych jako przedstawicieli środowisk lokalnych i regionalnych w proces zaplanowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027, w tym środków przeznaczonych na transformację społeczno-gospodarczą. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nad kształtem nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 oraz planem transformacji do 2030 roku.

Spotkania będą miały charakter konsultacji roboczych przed otwartymi konsultacjami społecznymi. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną wszystkie spotkania odbędą się w formie warsztatów online na platformie MS TEAMS. Zaplanowano trzy terminy spotkań:

Aby wziąć udział w spotkaniu prekonsultacyjnym, należy:

  • przejść do strony wybranego wydarzenia,
  • zapoznać się z zasadami rekrutacji,
  • wypełnić formularz rejestracyjny,
  • w dniu wydarzenia zalogować się na platformie MS TEAMS poprzez link przesłany przez organizatora.

Najnowszą wersję programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (wersja 1.0 z 3 listopada 2021 r.) zamieszczono na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.