Sprawdź jaki zawód jest dla Ciebie!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina o możliwości sprawdzenia swoich preferencji zawodowych za pomocą narzędzia w formie testu on-line, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://wybierz-zawod.eu.
Zdjęcie przedstawia kobietę ubraną w strój inżyniera.  Patrzy ona na pakiet kartek. W tle ściana z ubraniami budowlanymi.
To profesjonalne narzędzie służy do autodiagnozy preferencji zawodowych osób dorosłych. Test składa się z dwóch części. Pierwsza to zestaw pytań, które pozwalają określić dominujący typ osobowości. Druga oznacza wybór tzw. „właściwości pracy", czyli najważniejszych dla nas wartości zawodowych, które wpływają na nasze aspiracje i cele zawodowe.

Wynik prezentowany jest w formie raportu dla badanego, który zawiera wykres graficzny, opis dominujących typów osobowości, wybór najważniejszych właściwości pracy, a także,co istotne, przykłady najbardziej adekwatnych dla nas zawodów czy stanowisk pracy.

Wyniki można konsultować z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego doradcy zawodowi pracują zdalnie.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami 32 757 33 36 lub 32 757 33 40 oraz przed adres e-mail: poradnictwo@wup-katowice.pl.

Źródło: https://wupkatowice.praca.gov.pl/