Stosunki gospodarcze z Republiką Federalną Niemiec

Województwo Śląskie w ubiegłym tygodniu wzięło udział w targach EXPO REAL 2022 w Monachium. To doskonała okazja do przybliżenia tematu stosunków gospodarczych Polski oraz regionu z Niemcami.

flaga niemiecka (kolor czarny, czerwony i żółoty) na tle błękitnego nieba pixabay.com

Kraj ten należy do najważniejszych partnerów gospodarczych województwa śląskiego oraz Polski. Niemcy znajdują się w czołówce państw posiadających w Polsce aktywa o najwyższej wartości, która szacowana jest na około 61,3 mld USD. Przodują również pod względem wartości zainwestowanego w województwie śląskim kapitału. W 2019 roku podmioty pochodzące z tego kraju wygenerowały w regionie kapitał o wartości 3 328,4 mln PLN, co stanowi jeden z najlepszych wyników.

Niemcy są również kluczowym parterem handlowym. W 2019 roku wartość eksportu z województwa śląskiego do tego kraju wyniosła ponad 29,3 mld zł co stanowi 24,4 % całości eksportu regionu. Trend ten odpowiada strukturze eksportu całej polskiej gospodarki, gdzie również dominującym partnerem handlowym jest zachodni sąsiad. Kraj ten też jest jednym z czołowych rynków z największym potencjałem do wchłonięcia nadwyżki polskiego eksportu.

Odnośnie inwestorów zagranicznych działających w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to w tym przypadku również na prowadzenie wysuwają się Niemcy, obok Włoch, Stanów Zjednoczonych, Francji i Anglii. Dominują przedsiębiorstwa z branż motoryzacyjnej, maszynowej, metalowej, elektrycznej, chemicznej oraz budowlanej, takie jak: KIRCHHOFF Polska, ZF Automotive Systems Poland, Górażdże Cement, Henkel Polska czy Stoelzle Częstochowa. Ponadto na terenie regionu działają: Arvato Polska Sp. z o.o., KUKA CEE GmbH, DOLEZYCH, HOYER Polska, RUGER POLSKA.

Jednym z regionów partnerskich Województwa Śląskiego jest niemiecki land Nadrenia Północna – Westfalia.


Na podstawie:

https://www.ksse.com.pl/inwestorzy-w-strefie-1106?s_nazwa=&s_branza=&s_podstrefa=&s_miasto=&s_kraj=Niemiecka