Studenci Politechniki Łódzkiej zaprojektują stroje dla obsługi Polskiego Pawilonu na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai

Trwa konkurs, który wyłoni autora koncepcji strojów dla obsługi Polskiego Pawilonu na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai.

politechnika łódzka, studenci, prace

Biorą w nim udział studenci architektury ubioru Politechniki Łódzkiej, którzy swoje projekty przygotowywali w ramach zajęć dydaktycznych.

Spośród około 30-tu prac zaliczeniowych studentów architektury ubioru, dydaktycy Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej wytypują 10 najlepszych projektów do kolejnego etapu konkursu. Następnie autorzy prac zostaną poproszeni o przygotowanie szczegółowej modelowej dokumentacji projektów. Prace będą oceniane pod kątem atrakcyjności, zgodności z hasłem Pawilonu Polski na Expo 2020 Dubai – „Kreatywność inspirowana naturą” i identyfikacji wizualnej, połączenia nowoczesności i tradycji, spełniania wymagań komfortu oraz bezpieczeństwa.

Z grona finalistów Komisja Konkursowa, składająca się z członków Zespołu Expo 2020 Dubai oraz przedstawicieli Politechniki Łódzkiej, wyłoni laureata, którego projekt zostanie wdrożony w życie. Laureat może także liczyć na promocję swojej pracy i twórczości w ramach programu komunikacji Expo 2020 Dubai, koordynowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Celem konkursu, oprócz wyboru najlepszego projektu, jest wzrost kompetencji studentów poprzez zaangażowanie w prace projektowe w ramach unikalnego, największego wydarzenia gospodarczego na świecie. Zaangażowanie studentów ma także kształtować wizerunek Polski jako kraju kreatywnych, dobrze wykształconych projektantów, świadomych charakteru i skali Wystaw Światowych Expo.

- Nasza współpraca z Politechniką Łódzką oraz jej studentami stanowi odzwierciedlenie hasła przewodniego zbliżającej się Wystawy Światowej – „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. To kolejny sygnał, że w ramach programu Expo 2020 Dubai angażujemy młodych, utalentowanych studentów polskich uczelni, wszak studenci będą zaangażowani również w obsługę Pawilonu Polski. Prace studentów są także potwierdzeniem polskiej kreatywności, która znajduje się w centrum naszego przekazu podczas Expo.mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai.

Konkurs realizowany jest w ramach porozumienia o współpracy w zakresie programu udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai zawartego pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Politechniką Łódzką. Konkurs to nie jedyna inicjatywa tej uczelni związana z Expo 2020 Dubai. W ramach programu promocji regionów studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska opracują także koncepcję ekspozycji Województwa Łódzkiego w strefie wystaw czasowych w Pawilonie Polski.