Targi przemysłowe Hannover Messe nie odbędą się!

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej oraz jej skutków, jakie powodują znaczne ograniczenie życia publicznego i gospodarczego na terenie Republiki Federalnej Niemiec i jakie wpływają na sprzedaż, popyt i podaż produktów, przerwy w produkcji, a także zakłócenia w dostawach, organizatorzy targów Hannover Messe podjęli decyzję, że targi w tym roku nie odbędą się.
Zdjęcie przedstawia mapę Niemiec, na jaką nałożony jest napis "TARGI PRZEMYSŁOWE HANNOVER MESSE NIE ODBĘDĄ SIĘ!"
Najbliższe targi przemysłowe Hannover Messe odbędą się w dniach 12-16 kwietnia 2021 r.
Linki do stron zewnętrznych
informacja organizatora