Transformacja bez granic

 Spotkanie z gubernatorem brazylijskiego stanu Parana, Carlosem Massa Ratinho Juniorem. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z gubernatorem brazylijskiego stanu Parana, Carlosem Massa Ratinho Juniorem. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski spotkał się gubernatorem brazylijskiego stanu Parana, Carlosem Massa Ratinho Juniorem

„Ta wizyta jest kolejnym krokiem do zacieśnienia współpracy Województwa Śląskiego z brazylijskim stanem Parana. Przypomnę, że to Komisja Europejska wytypowała nasz region do nawiązania relacji. To duże wyróżnienie i docenienie roli naszego regionu, zmian, które w nim zachodzą, szczególnie tych związanych z transformacją energetyczną i zieloną gospodarką. Wierzę, że podpisane w tym roku w Kurytybie porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków, przyczyni się do realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć. Jest wiele obszarów, które mimo różnic jesteśmy w stanie rozwijać ucząc się od siebie nawzajem” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Warto przypomnieć, że Komisja Europejska wskazała Województwo Śląskie do nawiązania relacji ze stanem Parana w Brazylii. W październiku 2023 roku w Parlamencie Europejskim podsumowano dotychczasową współpracę w tym zakresie, która umożliwia wymianę doświadczeń w obszarze programowania i zarządzania rozwojem gospodarczym i innowacyjnym, w szczególności wdrażania i monitorowania inteligentnych specjalizacji. Współpraca pozwala także na lepsze poznanie zależności kulturowych, wynikających z historii obu regionów.

Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim i stanem Parana podpisano 17 kwietnia 2023 roku w Kurytybie. Oba regiony zmagają się podobnymi problemami i wyzwaniami, stąd szereg podjętych wspólnie inicjatyw, m.in.:

 • wspólny wniosek projektowy w obszarze nawozów z osadów ściekowych do programu INNOGLOBO (NCBiR) – złożony przez Główny Instytut Górnictwa (GIG) oraz firmę Sanepar z Brazylii.,
 • podjęcie rozmów o przystąpieniu stanu Parana do inicjatywy BraSilesia, a tym samym rozbudowy sieci współpracy,
 • nawiązanie rozmów o współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego z Bielska-Białej, Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”, w obszarach: realizacji projektów badawczych i innowacyjnych, rozwoju i wsparcia start-upów.

Województwo Śląskie współpracowało wcześniej z brazylijskim regionem Minas Gerais. Podjęte działania zaowocowały stworzeniem programu akceleracyjnego BraSilesia, którego misją jest wsparcie startupów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w celu poszukiwania partnerów biznesowych i klientów dla powstających firm oraz tworzenia wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z gubernatorem brazylijskiego stanu Parana, Carlosem Massa Ratinho Juniorem. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z gubernatorem brazylijskiego stanu Parana, Carlosem Massa Ratinho Juniorem. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z gubernatorem brazylijskiego stanu Parana, Carlosem Massa Ratinho Juniorem. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z gubernatorem brazylijskiego stanu Parana, Carlosem Massa Ratinho Juniorem. fot. Andrzej Grygiel / UMWS