VII Śląskie Forum Drogownictwa

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się VII edycja Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, wspólna inicjatywa Polskiego Kongresu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Celem forum jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy i włączenia polskiego środowiska drogowego w wymianę najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej w obszarze drogownictwa. 

Obecny na konferencji marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski zaznaczył podczas uroczystego otwarcia obrad, że rozwój infrastruktury drogowej stanowi jeden z priorytetów dla zarządu województwa, a drogi to podstawa rozwoju gospodarczego. Podkreślił także, że Forum to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami polskiej administracji drogowej, jednostkami badawczymi i praktykami z firm branży drogowej oraz ich odpowiednikami w innych krajach. 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor wręczyli pamiątkowe medale dla współpracujących podmiotów i instytucji oraz długoletnich pracowników. 

Śląskie Forum Drogownictwa posiada ugruntowaną pozycję wśród konferencji technicznych i gromadzi corocznie wielu specjalistów branży drogowej z Polski i Europy. Przewodnimi tematami tegorocznej edycji były m.in. sposoby redukcji hałasu komunikacyjnego, podnoszenie trwałości dróg o nawierzchniach asfaltowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym bezpieczeństwa motocyklistów, metody nowoczesnego zarządzania drogami.

Zarząd Dróg Wojewódzkich jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która odpowiada za zarządzanie drogami w regionie. W tym roku obchodzi 20-tą rocznicę istnienia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS