Wielki remont Opery Śląskiej w Bytomiu rozpoczęty

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Remont Opery Śląskiej w Bytomiu będzie kosztował ponad 58 mln zł, z czego finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju przekroczy kwotę 19 mln zł

To jedna z największych realizowanych już inwestycji w placówkach kultury regionu. W sumie remont Opery Śląskiej w Bytomiu będzie kosztował ponad 58 mln zł, z czego finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju przekroczy kwotę 19 mln zł.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac w zakresie mechaniki sceny dolnej, mechanizacji górnej, elektroakustyki, oświetlenia scenicznego, instalacji wewnętrznych, instalacji elektrycznej. W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlano-konserwatorskie, roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury technicznej, w tym prace związane ze sceną i jej technologią, prace instalacyjne i zabezpieczające substancję zabytku. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Jeszcze w styczniu rozpoczęły się prace remontowe w obiekcie bytomskiego teatru. Rozebranie sceny zajęło trzy tygodnie. Usunięto deski sceniczne, sztankiety, pierwsze i drugie podscenia, rozebrano orkiestron, wyburzono podłogi magazynu zascenicznego oraz ściany działowe w pomieszczeniach administracji teatru jak i zburzenie wejścia do teatru od strony placu wewnętrznego – wylicza Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej.

- Dużym wyzwaniem była wyprowadzka z teatru. I to nie tylko pod względem logistycznym ale również emocjonalnym, bo wszyscy czujemy się niezwykle związani z tym miejscem. Nie mogliśmy ukryć wzruszenia, mając świadomość jaką wagę historyczną mają niektóre miejsca dla nas. Na długo w pamięci pracowników jak i odwiedzających gości pozostaną obrazy setek wywożonych kostiumów, ton dekoracji czy kilometrów demontowanych kabli – dodaje Łukasz Goik.

Planowany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2023 r. Opera Śląska w Bytomiu ma wznowić działalność artystyczną na dużej scenie we własnej siedzibie pod koniec przyszłego roku.

- Prace modernizacyjne w Operze Śląskiej w Bytomiu to jedna z największych w tej chwili inwestycji realizowanych w placówkach kultury w regionie. Całość wynosi 58 mln zł, z czego 39 mln zł to środki z budżetu województwa a 19 mln zł to fundusze europejskie. Jej celem jest zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego. Warto przy tym zaznaczyć, że konsekwentnie zwiększamy ilość środków przeznaczanych na instytucje kultury. W tym roku zarząd województwa zdecydował o przekazaniu dodatkowych 9,76 mln zł na ten cel. Środki trafią nie tylko do wspomnianej już Opery Śląskiej w Bytomiu, ale także do Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Biblioteki Śląskiej, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Filharmonii Śląskiej i Instytucji Filmowej „Silesia-Film – mówi marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Opera Śląska w Bytomiu to marka sama w sobie, instytucja o wielkim znaczeniu nie tylko dla regionu, ale rozpoznawalna także w kraju i Europie. Artyści z nią związani to laureaci wielu prestiżowych nagród. Pamiętajmy także, że Opera Śląska jako pierwsza w Polsce była obecna w domach dzięki radiowej transmisji „Halki”, w grudniu 1945 roku; również jako pierwsza po wojnie występowała za granicą. Odgrywa zatem również historyczną rolę w krzewieniu kultury w regionie. Prowadzone w niej inwestycje na pewno wzmocnią jej pozycję, czyniąc jeszcze atrakcyjniejszą. Modernizacja opery to w ocenie zarządu województwa, obecnie jedno z kluczowych zadań realizowanych w instytucjach kultury – dodaje Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

Wraz z rozpoczęciem pierwszych prac remontowych działalność artystyczna Opery Śląskiej została przeniesiona na salę koncertową im. Adama Didura jak i na zaprzyjaźnione sceny w regionie. Licznie zgromadzona publiczność towarzyszyła naszym artystom podczas spektakli wyjazdowych zorganizowanych w ramach projektu ”Opera Śląska on tour” między innymi w Bytomskim Centrum Kultury czy Teatrze Śląskim w Katowicach. W najbliższym czasie nasz zespół pojawi się również w Chorzowskim Centrum Kultury i Teatrze Ziemi Rybnickiej, a to dopiero początek operowej podróży...

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wizualizacje budynku Opery Śląskiej po remoncie / graf. Opera Śląska Wizualizacje budynku Opery Śląskiej po remoncie / graf. Opera Śląska Wizualizacje budynku Opery Śląskiej po remoncie / graf. Opera Śląska Wizualizacje budynku Opery Śląskiej po remoncie / graf. Opera Śląska Wizualizacje budynku Opery Śląskiej po remoncie / graf. Opera Śląska Wizualizacje budynku Opery Śląskiej po remoncie / graf. Opera Śląska Wizualizacje budynku Opery Śląskiej po remoncie / graf. Opera Śląska