Witold Bańka Prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej!

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Gratulacje marszałka Jakuba Chełstowskiego i Zarządu Województwa Śląskiego w związku z wyborem ministra Witolda Bańki na prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej

Serdecznie gratulujemy ministrowi Witoldowi Bańce wyboru na prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej. To wielki dzień dla naszego regionu i kraju.

Jesteśmy przekonani, że Pan minister, dzięki swemu doświadczeniu i kompetencjom, doskonale sprawdzi się na nowym stanowisku działając na rzecz czystych zasad w świecie sportu.

Marszalek Jakub Chełstowski

wraz z Zarządem Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. arch. BP Tomasz Żak  fot. arch. BP Tomasz Żak  fot. arch. BP Tomasz Żak 


tagi: