Współpraca gwarantuje rozwój

 Zebrania stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes-Nauka-Samorząd. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Zebrania stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes-Nauka-Samorząd. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do Stowarzyszenia „Pro Silesia”

W trakcie walnego zebrania członków stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes-Nauka-Samorząd zdecydowano jednogłośnie o przyjęciu Województwa Śląskiego w poczet członków. Powołano także Zarząd Stowarzyszenia nowej kadencji. Na jego czele stanie marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.
„Zależy nam na tym, by to stowarzyszenie było aktywnym graczem i przyczyniało się do rozwoju i promocji województwa śląskiego. Ta współpraca na szczeblu biznes-nauka-samorząd jest gwarancją, by transformacja regionu się powiodła w oparciu o innowacje i nowe technologie. Stowarzyszenie jest najlepszą formą zaprezentowania tego, co wspólnie udało się zrobić i wierzę, że przystąpienie do niego samorządu województwa da nowy impuls do kolejnych działań, także w środowisku międzynarodowym” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” powstało w 2017 roku. Od początku działalności skupia się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowego działalności zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki. Stowarzyszenie zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią Europejską, a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą.

Jako regionalny think tank ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu. Stowarzyszenie „Pro Silesia” reprezentuje oraz promuje interesy swoich członków w kraju i za granicą, działa na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, zacieśniania współpracy między środowiskami, a także promowania regionu i jego uczelni.

Do Stowarzyszenia przystąpiły wcześniej: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Będzin, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec i Zawiercie, uczelnie – Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Akademia WSB oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie, a także Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Skład zarządu tworzą przedstawiciele wszystkich trzech środowisk, funkcję prezesa sprawował dotychczas prof. Wiesław Banyś, którego zastąpi w tej roli marszałek Jakub Chełstowski. Wiceprezesami oprócz profesora Wiesława Banysia wybrani zostali: przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński,  prof. Marek Pawełczyk - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Wiktor Pawlik oraz Tomasz Zjawiony z Regionalnej Izby Gospodarczej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zebrania stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes-Nauka-Samorząd. fot. Andrzej Grygiel / UMWS  Zebrania stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes-Nauka-Samorząd. fot. Andrzej Grygiel / UMWS