Współpraca stref ekonomicznych magnesem na przyciąganie inwestycji

Przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz DMCC – Dubai Multi Commodities Centre w dniu 24 listopada 2022 r. podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

częśc samochodu na jasnym tle fot. Radosław Kaźmierczak

DMCC jest największą oraz najszybciej rozwijającą się strefą ekonomiczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w której działa ponad 10 000 firm. Głównym celem DMCC jest utworzenie innowacyjnego centrum handlowego w sercu Dubaju, które ułatwi sprzedaż światowych towarów i stworzy międzynarodową bramę do rynków Bliskiego Wschodu. Od wielu lat DMCC jest uznawana za najlepszą strefę ekonomiczną na świecie.

Z kolei Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz trzeci z rzędu została ogłoszona najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy – trzecią na świecie. Obecnie w KSSE działa 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 44 mld złotych i stworzyły prawie 90 000 miejsc pracy.

Specjalne strefy ekonomiczne, tzw. free zone, których jest w ZEA ok. 50 (w samym Dubaju ponad 20), okazały się bardzo ważną częścią sukcesu kraju w zachęcaniu międzynarodowych i regionalnych firm do lokowania działalności na terenie kraju. Strefy oferują uproszczone procedury i korzyści finansowe dla firm reprezentujących konkretne sektory. Praktycznie każda ze stref ma własną administrację, a co za tym idzie własne warunki rejestracji i zasady funkcjonowania oraz cenniki opłat czynności administracyjnych. W Polsce z kolei działa 14 specjalnych stref ekonomicznych, które wspierają rozwój nowych inwestycji. SSE służyć mają przyspieszeniu rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności poprzez rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej, rozwój eksportu, zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Współpracując ze sobą, strefy ekonomiczne promują możliwości handlowe i biznesowe na  swoim terenie, dzięki czemu następuje pobudzenie wymiany handlowej czy ekspansja firm za  granicę. Umowa zawarta pomiędzy KSSE a DMCC jest tego przykładem – w ramach porozumienia przewidziana jest realizacja projektów, dążących do rozwoju obu stref. Współpraca ma także na celu wzmocnienie dwustronnej wymiany handlowej i zwiększenie powiązań inwestycyjnych między oboma krajami.

Na podstawie:

https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=31096

https://www.rp.pl/biznes/art37178071-trzy-polskie-strefy-ekonomiczne-wsrod-dziesieciu-najlepszych-na-swiecie

https://www.uaefreezones.com/dmcc_dubai_multi_commodities_centre_free_zone.html