Wyniki V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali jak rozdysponować kwotę 5 mln złotych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nabór zadań trwał od 18 kwietnia do 16 maja br., a głosowanie zakończyło się 12 września. Mieszkańcy wybrali te zadania, które w ich ocenie były najciekawsze.

V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego okazała się rekordowa pod względem oddanych głosów. W tym roku było ich ponad 44,5 tys. Nowością tej edycji było wprowadzenie głosowania papierowego. Z takiej formy skorzystało ponad 17 tys. mieszkańców naszego województwa.

Podczas głosowania pracownicy referatu budżetu obywatelskiego byli dostępni aż na 15 wydarzeniach odbywających się na terenie całego województwa, gdzie pomagali w głosowaniu oraz przekazywali najważniejsze informacje, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania przedsięwzięciem.

Listę zadań do realizacji w V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu 4 października br.

Do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO (3,5 mln zł) oraz w danym podregionie puli REGIO (1,5 mln zł). Z niewykorzystanych środków przeznaczonych na pulę REGIO stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na te zadania, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków w tej puli.

W puli EKO znalazły się trzy zadania na łączną kwotę 2 980 177 zł:

 • „EKO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 • „Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych”
 • „Amfiteatr w Parku Repeckim”.

W puli REGIO do realizacji wybranych zostało 14 zadań w poszczególnych podregionach:

 • Podregion P1: „Sportowe Beskidy” na kwotę 100 000 zł oraz „Spotkanie profilaktyczne w walce z rakiem piersi” na kwotę 99 300 zł,
 • Podregion P2: „W pogoni za mistrzostwem - organizacja obozu sportowego wraz z cyklem zajęć sportowych” na kwotę 60 800 zł, „"Psychoessa" - ocalić zdrowie psychiczne młodych” na kwotę 77  800 zł oraz „Festiwal godki śląskiej” na kwotę 58 700 zł,
 • Podregion P3: „Muzyczne ilustracje” - cykl koncertów inspirowanych literaturą” na kwotę 64 320 zł oraz „Młodzi Artyści - zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży” na kwotę 100 000 zł,
 • Podregion P4: "Od Juniora do Seniora" - komputerowe badanie stóp dla mieszkańców województwa śląskiego” na kwotę 69 430 zł oraz „Rejsy statkiem po Kanale Gliwickim” na kwotę 99 300 zł,
 • Podregion P5: „Eko-seans. Seans dydaktyczny w Planetarium Śląskim przy współpracy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym” na kwotę 95 000 zł oraz „Aktywni , zdrowi , bezpieczni - zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miastach na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze” na kwotę 100 000 zł,
 • Podregion P6: „"Dziwni". Spektakl muzyczny dotykający problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, „Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy” na kwotę 99 800 zł oraz „Zakup detektorów napięcia celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków” na kwotę 100 000 zł
 • Podregion P7: „Zdrowe i aktywne dzieciaki” na kwotę 100 000 zł, oraz „PEŁNOSPRAWNI mieszkańcy województwa śląskiego - działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz jakości życia dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami” na kwotę 99 980 zł.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w proces głosowania mieszkańców z podregionu 6 obejmującego powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa, to z tego terenu z puli wolnych środków zrealizowane zostaną zadania:

 • „Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy” na kwotę 99 800 zł,
 • „Zakup detektorów napięcia celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków” na kwotę 100 000 zł

Wybrane zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa w 2024 r.

Załączniki
LISTA ZADAŃ ZATWIERDZONYCH DO REALIZACJI W V EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO [PDF 148,9kB]
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W V EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO [PDF 226,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bo.slaskie.pl
Uchwała zarządu nr 2049/454/VI/2023