Wyzwolić potencjał drzemiący w regionie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Na Stadionie Śląskim rozpoczęło się Europejskie Forum Przyszłości. To trzydniowa debata o przyszłości regionu, kraju i Europy

Debatę zainaugurowano na płycie obiektu, a w otwarciu wydarzenia wzięli udział marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz przedstawiciele strony rządowej Michał Wójcik i Michał Woś, wojewoda śląski, a także parlamentarzyści i samorządowcy z regionu. Okolicznościowe listy do uczestników wydarzenia wystosowali prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński.

„Mam nadzieję że ta przestrzeń będzie przestrzenią dla dobrej współpracy. Stoimy przed wielkim wyzwaniem i chcemy uniknąć błędów poprzedniej transformacji, kiedy z regionu i kraju wyjechało za pracą i lepszym życiem wielu ludzi. Chcemy się rozwijać na uczciwych zasadach, w oparciu o potencjał, który drzemie w regionie i stworzyć warunki dla dobrej przyszłości dla nas wszystkich. W tym gronie chcemy wskazać cele dla Śląska i Polski, dobra debata jest inspiracją do działania, współpracy ze stroną rządową i Komisją Europejską. Musimy wyzwolić potencjał, który drzemie w regionie” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Tematem sesji plenarnej były bariery, wyzwania i cele w kontekście przyszłości Europy. W debacie obok marszałka Jakuba Chełstowskiego i przewodniczącego Sejmiku Jana Kawuloka, uczestniczyli poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, dyrektor IETU Adam Drobniak, prezes WWF Polska Mirosław Proppe i prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

Wśród tematów poruszanych w trakcie dyskusji znalazły się kwestie związane z wyzwaniami demograficznymi, zagospodarowaniem migracji, otwarciem UE na handel międzynarodowy, a także inwestycjami w innowacje, edukację, infrastrukturę i energooszczędne technologie. Najwięcej miejsca poświęcono zbliżającej się wielkimi krokami transformacji regionu.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska przekonywała, że obok wielu problemów i wyzwań, ten proces może się okazać szansą dla Śląska.

„Śląskie jest zjednoczone w różnorodności, podobnie jak Unia Europejska, tu bije przemysłowe serce, a śląska tradycja spotyka się z innowacyjnością i nowymi technologiami. Stoimy przed wyzwaniem związanym z transformacją energetyczną, kluczowe jest to, jak sprawić, by ten proces był sprawiedliwy społecznie. Transformacja może być dla nas szansą na nowe otwarcie, ale nie można zapominać w tym procesie o czynniku społecznym” – tłumaczyła Jadwiga Wiśniewska.

Dużo miejsca poświęcono wyzwaniom demograficznym, od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń i starzenie się społeczeństwa. Zmniejszający się udział Europy w populacji światowej sprawia, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata.

Jan Kawulok przekonywał, że przed Unią Europejską sporo zmian i wyzwań, które warto realizować współpracując na różnych szczeblach.

„Wspólna Europa nie musi być w jednym miejscu, ona musi być w nas. Najważniejszym wyzwaniem, stojącym przed nami jest to, jaki kierunek rozwoju wybrać. Przed pandemia program forum byłby pewnie inny, teraz przed nami mnóstwo wyzwań. Zależy nam na tym, by po trzech dniach debaty zdefiniować główne problemy i cele, a następnie wdrożyć skuteczne rozwiązania, by ta wspólna przyszłość była dla nas nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą” – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

„Koncentracja problemów związanych z transformacją jest na Śląsku największa. Ramy tego procesu zostały określone, mamy wytyczne dotyczące tego, na co zostaną przeznaczone środki. Musimy oddzielić transformację energetyczną od tej społecznej. Trzeba właściwie komunikować ten proces i współpracować w tym zakresie. Ważne są także zmiany legislacyjne i kwestie związane z edukacją, zmianami profili kształcenia, by móc przygotować nowe pokolenia do pracy w gospodarce cyfrowej i nowych technologii” – tłumaczył Adam Drobniak, dyrektor IETU.

I edycja Europejskiego Forum Przyszłości jest poświęcona najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata i odbywa się w dniach 6–8 października 2021 roku na Stadionie Śląskim. Wydarzenie odbywa się w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości i z możliwością udziału zdalnego. Ambicją wydarzenia jest stworzenie platformy dla stałego, cyklicznego dialogu z udziałem ekspertów ze świata polityki, gospodarki i nauki na tematy o istotnym znaczeniu dla Europy, Polski i regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Europejskie Forum Przyszłości

Filmy