Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej: rozstrzygnięto konkurs

 fot. arch. UMWS Witold Trólka fot. arch. UMWS Witold Trólka
Blisko 7,5 mln na prowadzeniu regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2731/299/VI/2021 z 22 grudnia 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej na lata 2022-2024.

Zadanie zostało zlecone na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 113 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dwóm organizacjom społecznym dotacje w łącznej kwocie 7.470.000 zł w roku 2022 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu trzech sprofilowanych regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówki przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki i rehabilitacji będą dysponowały łącznie 101 miejscami w 2022 roku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego, w oparciu o zasady finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej pokrywanego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu (strona ROPS)
Uchwała zarządu nr 2731/299/VI/2021 z dnia 2021-12-22