Wiadomości

Szanse i wyzwania dla rozwoju Województwa Śląskiego w zakresie miksu energetycznego i technologii wodorowych na przykładzie niemieckich doświadczeń.

Wideokonferencja, zrzut z ekranu
2 czerwca 2020 odbyła się debata na temat kierunków transformacji Województwa Śląskiego i możliwości wynikających z zastosowania nowego miksu energetycznego oraz wykorzystania potencjału technologii wodorowych. W spotkaniu on-line uczestniczyli przedstawiciele firm, instytucji i  administracji zainteresowani projektem wykorzystującym technologie wodorowe.II posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów

wiedeokonferencja ŚFE
Gremium złożone z autorytetów świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego 4 czerwca 2020 roku zebrało się po raz drugi tym razem o-line, by dyskutować o sposobach radzenia sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa


W jaki sposób technologia dokona transformacji przemysłu?

logo, Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Jedną z instytucji współpracujących z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności lokalnego środowiska jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Instytut jest m.in. członkiem Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy.