Wiadomości


Dotacje na kapitał obrotowy w województwie śląskim

osoby przy biurkach
Od 15 czerwca br. ruszył promowany przez Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej instrument wsparcia w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy PO Inteligentny Rozwój. Województwo śląskie od 6 kwietnia realizowało własny program wsparcia MŚP z konkursem na inwestycje oraz wsparcie kosztów bieżących w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Kolejne rozwiązania wychodzące naprzeciw problemom w realizacji projektów „Go to Brand” – tym razem dla projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi

Kalkulator, długopis

W odpowiedzi na sytuację związaną pandemią COVID-19 w kwietniu PARP wprowadziła udogodnienia w rozliczaniu projektów na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych, które mają na celu uznanie za kwalifikowane wydatków poniesionych na odwołane lub przesunięte imprezy targowe. Analogiczne rozwiązania zostały wypracowane również dla projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.Rekordowa ilość wniosków na wsparcie MŚP w pandemii

Grafika, euro, głowa i napis inwestycje w mśp

Firmy z województwa złożyły rekordową ilość wniosków - osiem tygodni naboru przyniosło ponad 2300 projektów. 24 czerwca o godz. 12.00 został zamknięty nabór projektów w konkursie „Inwestycje w MŚP”, który był realizowany w ramach pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 jako element Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energii

zrzut z wideokonferencji

Uczestnicy ostatniego, XXI posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energii działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów rozmawiali 17 czerwca o potencjalnych zagrożeniach dla zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej województwa śląskiego, które wynikają ze stanu epidemicznego oraz możliwych długofalowych skutków przewidywanego kryzysu gospodarczego, społecznego i środowiskowego.