Wiadomości


Śląskie walczy z koronawirusem

napis "ŚLĄSKIE WALCZY Z KORONAWIRUSEM" na tle sali szpitalnej, widoczne łóżko szpitalne, parawan oraz fragment kardiomonitora
Szpitale w pełnej gotowości, koordynacja działań ze strony marszałka i dodatkowe środki na sprzęt w placówkach medycznych świadczących pomoc dla osób zakażonych koronaiwrusem. Do dyspozycji województwa pozostaje 45 podmiotów leczniczych, w tym 36 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 9 spółek, w tym 22 podmioty zakwalifikowane są do sieci szpitali.

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

napis ŚWIADCZENIA CHOROBOWE DLA OSÓB OBJĘTYCH OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ PO PRZEKROCZENIU GRANICY na tle osoby w maseczce bawełnianej oraz powiększeniu komórki wirusa
Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek  odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne), przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.


Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nt. ulg dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy. Pierwsza to odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. Druga forma umożliwia zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.