Wiadomości

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o pomocy dla przedsiębiorców

na obrazie jest napis "Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o pomocy dla przedsiębiorców", jaki jest nałożony na stanowisko pracy pracownika działu produkcji w jednej z firm
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informator i niezbędne dokumenty dla przedsiębiorców starających się o dofinansowanie do wynagrodzeń, wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tarcza antykryzysowa: wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zdjęcie przedstawia banknoty leżące na stole. Nałożony jest na to napis "Tarcza antykryzysowa: wsparcie z Zakład Ubezpieczeń Społecznych".
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Rządowy pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej wszedł w życie

zdjęcie przedstawia banknoty o nominale sto złotych, na jakie nałożony jest napis "Rządowy pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej wszedł w życie"

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przewiduje on m.in.: zwolnienie mikrofirm, które zatrudniają do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie.


Targi przemysłowe Hannover Messe nie odbędą się!

Zdjęcie przedstawia mapę Niemiec, na jaką nałożony jest napis "TARGI PRZEMYSŁOWE HANNOVER MESSE NIE ODBĘDĄ SIĘ!"
Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej oraz jej skutków, jakie powodują znaczne ograniczenie życia publicznego i gospodarczego na terenie Republiki Federalnej Niemiec i jakie wpływają na sprzedaż, popyt i podaż produktów, przerwy w produkcji, a także zakłócenia w dostawach, organizatorzy targów Hannover Messe podjęli decyzję, że targi w tym roku nie odbędą się.


Śląskie walczy z koronawirusem

napis "ŚLĄSKIE WALCZY Z KORONAWIRUSEM" na tle sali szpitalnej, widoczne łóżko szpitalne, parawan oraz fragment kardiomonitora
Szpitale w pełnej gotowości, koordynacja działań ze strony marszałka i dodatkowe środki na sprzęt w placówkach medycznych świadczących pomoc dla osób zakażonych koronaiwrusem. Do dyspozycji województwa pozostaje 45 podmiotów leczniczych, w tym 36 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 9 spółek, w tym 22 podmioty zakwalifikowane są do sieci szpitali.

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

napis ŚWIADCZENIA CHOROBOWE DLA OSÓB OBJĘTYCH OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ PO PRZEKROCZENIU GRANICY na tle osoby w maseczce bawełnianej oraz powiększeniu komórki wirusa
Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek  odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne), przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.