WiadomościRóżne formaty współpracy europejskiej

 fot. Tomasz Żak / UMWS
- Nasze kraje powinny wzajemnie wspierać się nie tylko pod względem wymiany doświadczeń dotyczących transformacji, ale także próbować wspólnie wypracowywać korzystne dla siebie strategie i negocjować je z Brukselą – oceniono podczas panelu dyskusyjnego poświęconego formatom współpracy europejskiej

Inteligentna transformacja regionu

 logo EFP
Jedną z pierwszych konferencji zaplanowanych w ramach trzydniowego Europejskiego Forum Przyszłości było spotkanie poświęcone inteligentnej transformacji regionu w ramach RIS 2030 „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”