Wynik wyszukiwania Tag: misja-do-Gruzji

Wyszukiwanie zaawansowane

Rozwój współpracy w ramach Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej

Rozwój współpracy w ramach Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej
Województwo śląskie jest bardzo ważnym elementem trasy TMTM prowadzącej z Chin, przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne, Ukrainę i Polskę. Wynika to głównie z faktu, że na terenie województwa zlokalizowany jest Euroterminal Sławków, który jest końcowym punktem tej trasy oraz najdalej na zachód położonym terminalem przeładunkowym na linii szerokotorowej.